Kuo­pion asia­kas­pal­ve­lu­kes­kus uudis­tui

Uudis­tuk­sen taus­talla on halu pal­vella asiak­kaita entis­tä­kin parem­min sekä var­mis­taa huolto- ja varao­sa­pal­ve­lui­den toi­mi­vuus aiem­paa jous­ta­vam­min. Kuo­pion pal­ve­lut koos­tu­vat moni­puo­li­sesta varaosa- ja met­sä­ko­ne­tar­vike tar­jon­nasta, kone­myyn­nistä, laa­jasta kent­tä­huol­losta sekä Ponsse Sho­pista. Uudis­te­tun tilan ava­jai­sia ja mark­ki­na­päi­vää vie­tet­tiin 15. syys­kuuta yhteis­työssä samoissa tiloissa toi­mi­van Avescon kanssa.