Toi­mi­tus

Ponsse News on Ponsse Oyj:n asia­kas- ja sidos­ryh­mä­lehti. Pape­ri­nen lehti ilmes­tyy kaksi ker­taa vuo­dessa ja se jae­taan tilaa­jil­leen pos­titse.

Voit tilata leh­den Pons­sen verk­ko­si­vuilta.

Jos tah­dot antaa jut­tu­vin­kin tai palau­tetta, teet­hän sen Ota yhteyttä ‑sivun lomak­keella.

JUL­KAI­SIJA

Ponsse Oyj, Pons­sen­tie 22, 74200 Vie­remä

TOI­MI­TUS

Hanna Leh­to­nen, vies­tin­tä­pääl­likkö, Ponsse Oyj, p. +358 40 556 2140

Marika Ryytty, vies­tin­tä­asian­tun­tija, Ponsse Oyj, p. +358 40 352 7930