USA Log­ging Congress, WI 7.–9.9.2023

Syys­kuun alussa jär­jes­tetty USA Log­ging Congress oli onnis­tu­nut. Asiak­kaat viih­tyi­vät, ja kes­kus­telu mes­suo­sas­tolla kävi vilk­kaana kaik­kina kol­mena tapah­tu­ma­päi­vänä. Pons­sen osasto oli kumi­pyö­räis­ten CTL-konei­den osalta tapah­tu­man suu­rin. Näy­tillä oli muun muassa PONSSE Elep­hant, PONSSE Scor­pion King, PONSSE Buf­falo sekä PONSSE Ergo ja PONSSE Buf­falo King Active Seat ‑istui­mella.