Bra­si­lian Expo­fo­res­tissa yli 36 000 kävi­jää

Maa­il­man suu­rim­mat met­sä­alan mes­sut Expo­fo­rest jär­jes­tet­tiin Bra­si­liassa
9.–11.8.2023. Pons­sen mes­sua­lu­eella oli esillä 30 eri­laista puun­kor­juu­rat­kai­sua,
joita oli­vat Mul­tifleet by Pons­sen ja mui­den Pons­sen digi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen lisäksi esi­mer­kiksi PONSSE EV1, PONSSE Mam­moth ja H9-har­ves­te­ri­pää. Pons­sen noin 300 m2:n mes­suo­sas­tolla kävi vie­rai­li­joita 15:stä eri maasta. Mes­su­vie­raita koko alu­eella kävi kol­men päi­vän aikana yhteensä noin 36 000.