Ponsse Show Swe­den 2024

Tämän vuo­den Ponsse Show Swe­den pidet­tiin   Sura­ham­ma­rissa 14. — 15.6.  

Tapah­tu­man yhtey­dessä juh­lis­tet­tiin myös Ponsse Ab:n 30-vuo­tis­juh­laa yhdessä asiak­kai­den kanssa.

Oheis­ten tun­nel­ma­ku­vien myötä haluamme kiit­tää kaik­kia mukana olleita.

Näh­dään  Finn­MET­KOssa, Jäm­sässä 29. — 31.8.!

Lue lisää: Ponsse Show Swe­den leh­dis­tö­tie­dote