Kuvaohje

Kuva­koot

Artik­ke­lin pää­kuva:

Kuvien opti­mointi

Sivus­tolla on käy­tössä WordPress-lisä­osa, joka opti­moi auto­maat­ti­sesti kaikki Media­kir­jas­toon lisä­tyt kuvat Short­pixel-pal­ve­lun avulla, “Glossy”-tasolla.