Tun­nel­mia Epecin teh­taan ava­jai­sista

Epecin uuden teh­taan ava­jai­sia vie­tet­tiin Sei­nä­joella tors­taina 18. tam­mi­kuuta 2024. Teh­taan avasi pää­mi­nis­teri Pet­teri Orpo, joka pääsi myös Pons­sen ja Epecin yhdessä kehit­tä­män säh­kö­käyt­töi­sen met­sä­ko­neen, PONSSE EV1:n kyy­tiin.

Juh­la­päi­vää vie­tet­tiin yhdessä Epecin asiak­kai­den ja mui­den sido­ryh­mien kanssa. Vie­raat ja media pää­si­vät tutus­tu­maan Epecin tuo­tan­toon, tek­no­lo­gi­aan ja tuot­tei­siin sekä teh­taan edessä esillä ollee­seen, asiak­kaamme M. Uusi­ta­lon Ponsse Scor­pion King ‑har­ves­te­riin.

Tie­dote ava­jai­sista: Epec avasi vas­tuul­li­sen ja älyk­kään teh­taan